Kinderfeestje Friesland

Kinderfeestje-Friesland

Op zoek naar een leuk kinderfeestje in Friesland?


Het leukste kinderfeestje van Friesland vier je thuis met Locohippo kinderfeestjes! Diverse leuke thema's geleverd met draaiboek, website, app en feestpakketten voor een onvergetelijke dag. Bekijk ons aanbod kinderfeestjes in Friesland voor de leeftijd 6 t/m 13 jaar.


In Friesland werden in de volgende plaatsen al onze kinderfeestjes gehouden:

Akkrum, Appelscha, Augustinusga, Balk, Bantega, Beetsterzwaag, Bolsward, Bontebok, Boornbergum, Buitenpost, De Blesse, De Wilgen, Dokkum, Donkerbroek, Drachten, Drachtstercompagnie, Echtenerbrug, Ee, Exmorra, Franeker, Gersloot, Gorredijk, Goutum, Hallum, Harkema, Harlingen, Haule, Haulerwijk, Heerenveen, It Heidenskip, Hommerts, Hoornsterzwaag, Houtigehage,IJlst, Itens, Joure, Jubbega, Katlijk, Kollum, Kollumerzwaag, Kortehemmen, Koudum, Landerum, Langedijke, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Lemmer, Lioessens, Makkinga, Makkum, Mantgum, Midsland, Minnertsga, Munnekezijl, Nes, Nieuwehorne, Nij Beets, Noordwolde, Oldeberkoop, Oldetrijne, Oosternijkerk, Oosterstreek, Oosterwolde, Opeinde, Oranjewoud, Oudehaske, Oudemirdum, Oudwoude, Pingjum, Rotstergaast, Rottevalle, Rottum, Scharnegoutum, Scherpenzeel, Sexbierum, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sneek, Stavoren, Stiens, Surhuisterveen, Ter Idzard, Tjalleberd, Twijzelerheide, Tzum, Tummarum, Ureterp, Waskemeer, West-Terschelling, Wijnjewoude, Winsum, Wirdum, Wolvega, Wommels, Workum, Woudsend en Zwagerbosch.


Klik hier voor overzicht van de kinderfeestjes per leeftijd: 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar


Draaiboeken en feestpakketten (leeftijd 6 - 13 jaar)Themakisten (leeftijd 4 - 6 jaar)


          
 

Op syk nei in leuke bernepartij yn Fryslân? Locohippo kinderfeestjes foar de bêste bernepartijen thús!Zwagerbosch, Woudsend, Workum, Wommels, Wolvega, Wirdum, Winsum, Wijnjewoude, West-Terschelling, Waskemeer, Ureterp, Tummarum, Tzum, Twijzelerheide, Tjalleberd, Ter Idzard, Surhuisterveen, Stiens, Stavoren, Sneek, Sinjohannesga, Sint Nicolaasga, Sexbierum, Scherpenzeel, Scharnegoutum, Rottum, Rottevalle, Rotstergaast, Pingjum, Oudwoude, Oudemirdum, Oudehaske, Oranjewoud, Opeinde, Oosterwolde, Oosterstreek, Oosternijkerk, Oldetrijne, Oldeberkoop, Noordwolde, Nij Beets, Nieuwehorne, Nes, Munnekezijl, Minnertsga, Midsland, Mantgum, Makkum, Makkinga, Lioessens, Lemmer, Leeuwarden, Langweer, Langezwaag, Langedijke, Landerum, Koudum, Kortehemmen, Kollumerzwaag, Kollum, Katlijk, Jubbega, Joure, Itens, IJlst, Houtigehage, Hoornsterzwaag, Hommerts, It Heidenskip, Heerenveen, Haulerwijk, Haule, Harlingen, Harkema, Hallum, Goutum, Gorredijk, Gersloot, Franeker, Exmorra, Ee, Echtenerbrug, Drachtstercompagnie, Drachten, Donkerbroek, Dokkum, De Wilgen, De Blesse, Buitenpost, Boornbergum, Bontebok, Bolsward, Beetsterzwaag, Bantega, Balk, Augustinusga, Appelscha en Akkrum.